The Corona Chronicles, part eight

While I was working on this little painting the words came floating in. ‘Remember life…’, I heard wispering. I wrote it down. ‘Remember life..’  It is as if I want to send the birds a message. I seem to be waving them goodbye as they are flying away. Their wings of not knowing what is happening to humanity right now, bring them wherever they want to go. Maybe they fly more free, much lighter now, because they don’t need to compete with these  other stinky birds that we tend to send into the air. ‘Remember life…’, is a reminder for me, for us…
Life is important, I don’t know why, but it is!

Terwijl ik werkte aan dit schilderijtje kwamen binnen zweven. ‘Remember life…’, hoorde ik iets fluisteren. Ik schreef het op. ‘Remember life..’  Het is alsof ik de vogels een boodschap mee wil geven. Ik lijk ze na te zwaaien als zij wegvliegen. Hun vleugels van onbekend zijn met wat er nu gebeurt met de mensheid, brengen hen overal waar zij willen gaan. Misschien vliegen ze wel vrijer nu, lichter, omdat ze minder gehinderd worden door die andere grote stinkvogels die wij zo veelvuldig de lucht in sturen. ‘Remember life…’, het is een herinnering voor mij, voor ons… Leven is belangrijk, geen idee waarom, maar het is wel zo!

more corona chronicles

 

‘remember life’,

mixed media on paper,
reworked digital

Leave a Reply